صندوق خاطرات
سوختن با تو به پروانه شدن میارزد.عشق این بار به دیوانه شدن می ارزد 
لینک دوستان

پلیور بچه گانه با میل بافتنی

پلیور بچه گانه با میل بافتنی
جلوی پلیور

۶۰ دانه سر می اندازیم ( می توانید دانه ها را روی یکی از لباس های فرزندتان قرار دهید و کم و زیادی آن را ببینید)

۵ سانتی متر دو تا زیر یکی رو ببافید

۲۵-۳۰ سانتی متر همه را زیر ببافید (یک رج زیر یک رج رو)

اکنون به جایی رسیده ایم که لباس جلو باز می شود و می خواهیم جا دکمه ای بگذاریم. دانه ها یتان را نصف کنید. در نصف آنها نخ کنید که شکافته نشوند.

برای بافت نصف دیگر از بغل که شروع به بافت می کنید به انتهای میل (جایی که قبلا وسط لباس شما بود) که رسیدید ۶ دانه اضافه کنید. این ۶ دانه را زیر ببافید و بقیه بافت را مانند خودش ادامه دهید. به رج بعد که رسیدید این ۶ دانه مجدد زیر بافته می شوند یعنی اگرچه در حالت رو دیده می شوند اما باید زیر بافته شوند. بافت تا سرشانه به همین صورت بافته می شود.

برای جا دکمه به هر تعداد که می خواهید دکمه بزنید اندازه گیری کنید جا دکمه ها را در قسمت های مناسب بدوزید. طرز بافت جا دکمه را در پایین صفحه توضیح می دهم.

بافت آستین ها همزمان با شروع قسمت باز لباس آغاز می شود. در همان رج که ۶ دانه اضافه کردید در طرف بغل لباس که آستین قرار می گیرد۳ دانه کم کنید. در رج بعد در همین قسمت ۲ دانه کم کنید و در رج بعد یک دانه. بقیه تا بالا به همان شکل بافته می شوند و دانه ای کم نمی شود.

به یقه که رسیدیم از همان قسمت وسط لباس که قبلا ۶ دانه اضافه کردید. اکنون ۳ دانه کم کنید. در رج بعد ۲ دانه و در رج بعد ۱ دانه. تا به بالای سرشانه برسید یک رج در میان یک دانه کم کنید.

پشت لباس

برای بافت پشت لباس ۶۰ دانه سر  می اندازیم

۵ سانتی متر می بافیم و تا بالا بقیه را یک رج زیر یک رج رو می بافیم.

به قسم حلقه استین که رسیدیم مانند جلوی لباس عمل می کنیم یعنی ۳ دانه کم می کنیم بعد ۲ دانه و بعد یک دانه.

وقتی پشت و جلو لباس تمام شد آنها را به هم می دوزیم.

برای یقه از دانه های بافته شده دانه می گیریم و بافت جدید را به آن متصل می کنیم. برای لبه استین هم همینطور.

بافت آستین یکی زیر یکی رو و بافت یقه دو تا زیر یکی رو است.

بافت جادگمه

برای بافت جادگمه باید دو میل اضافه داشته باشید همزمان که هر رج را می بافید با دو میل دیگر ۳ دانه از لبه کار را ببافید این باعث می شود که کار همزمان بافته شود اما جدا از هم و بین آن فاصله باشد. جا دکمه ای به اندازه دلخواه که رسید مجدد بافت را با یک میل می بافید و آنها به هم متصل می شوند.


[ سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ ] [ 13:51 ] [ ماه بانو ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

برایت یک بغل گندم
دلی خوشنود از مردم
برایت یک بغل مریم
که مستت میکند هر دم
برایت سفره ای ساده
حلال و پاک و اماده
برایت یک بغل احساس دوبیتی های عطر یاس
برایت هر چه خوبی هست
صمیمانه دعا کردم
امکانات وب